بازاریابی شبکه ای قانونی و مجوزدار
محصولات فرهنگی هنری و صنايع دستی همراه با آموزش نتورک مارکتینگ
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم آذر 1390 توسط سخاوت مغانلو


آينده از آن كساني است كه

تجارت الكترونيك و بازاريابي شبكه اي را جدي بگيرند .


از پیر شدن نترس ، از رشد نکردن بترس .


زندگی پر از انتخاب است ما جراتش را نداریم .


با پذیرفتن ، تغییر حاصل میشود .


بدون تغییر ، پیشرفت حاصل نمیشود .


وفادارترین همدم ما تغییر است .


برای تغییر دادن سرنوشت ، درونت را تغییر بده .


زندگي پر از انتخاب است . ما جراتش را نداريم .


آرام بودن قدرت بسيار مي خواهد .


پيش از آنكه طرح درو را بريزي ، بذر را بكار .


تشكيل دير هنگام يك مجموعه اصولي بهتر از

تشكيل زود هنگام يك مجموعه سست و پراكنده است .


كوهستان از سنگهاي كوچكي تشكيل شده كه

به هم نزديك شده اند .


سفر دشوار نيست ، آماده سفر شدن دشوار است .


 

ابزار رایگان وبلاگ